CELIER AVIATION EU PROJECTS

 

CELIER AVIATION EU project:

CAWA -  Celier Aviation Web Application

Programme of Innovative Economy 2007-2013

Priority 8: Information society - increasing innovation economy

Action 8.2: Support for implementation of Business to Business (B2B) e-business

The main objective of the project is to create a system that allows to automate a number of B2B business processes performed on the line Celier Aviation Partners.

 

The project will rely on the implementation of the system that automates B2B electronically.

The aim of the project is to develop cooperation with business partners in electronic form , eliminating the circulation of paper documents using the B2B system - consisting of a platform for CAD design and Celier Aviation Web Application (CAWA) Platform.

The organizational innovation , virtualization and automation of business processes will be introduced with the implementation of the project

At this moment Celier Aviation is entering a phase of industrial production of gyroplanes and their distribution to the global markets.

Celier Aviation has numerous business partners,  suppliers for outsourcing production, and distributors throughout the world.

The realization of this investment project , based on B2B relationships,  is essential for the development of the company

The implementation of B2B system is a prerequisite for effective collaboration with suppliers  and sales on the basis of the net global distributors.

The introduction of modern technology will automate many of the processes and thus increase the effectiveness of communications between Celier Aviation and Partners.

Thanks to the use of advanced information technology used in this project, we will experience a  sustainable competitive advantage in the market.

Implementing such a comprehensive solution of closer cooperating companies is in line with the new requirements of a growing electronic market for e - economy.

Implementation of B2B system will greatly increase the efficiency and competitiveness of enterprises cooperating with each other to thereby gain a competitive advantage in their industry .

Range : International (Germany, Austria, Norway , Finland , Great Britain, Greece , Mongolia , Malta, China , Nigeria , Libya , USA, Mexico , Colombia , Brazil)

Target market: Global

 

 

CELIER AVIATION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

zrealizował projekt

 

 pt. „CAWA - Celier Aviation Web Application".

 

z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

Oś priorytetowa 8: Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki

Działanie 8.2: Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B

 

Projekt polega na wdrożeniu systemu B2B automatyzującego współpracę firmy Celier Aviation z parterami biznesowymi w formie elektronicznej.

Celem projektu jest dynamiczny rozwój współpracy z Partnerami biznesowymi w formie elektronicznej z wykorzystaniem Platformy CAWA (webservices) oraz Platformy do projektowania CAD – dostawcy. Implementacja nowoczesnych rozwiązań informatycznych umożliwi automatyzacje procesów biznesowych oraz elektroniczna wymianę informacji i dokumentów miedzy  współpracującymi przedsiębiorstwami.

 

Dofinansowanie: 786 879,80 PLN

Zasięg: międzynarodowy (Niemcy, Austria, Norwegia, Finlandia, Wielka Brytania, Grecja, Mongolia, Chiny, Nigeria, Libia, USA, Meksyk, Kolumbia, Brazylia)

Rynek docelowy:  Polska i zagranica

Umowa o dofinansowanie nr UDA-POIG.08.02.00-14-381/13-00

 

Fundusze europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki.

 

 

 

Celier AVIATION Sp. z o.o

 00-680 Warszawa, ul. Żurawia 45, Polska

----------------------------------------------------------

KRS: 0000330739  NIP: PL 5252454565

 

Celier AVIATION Malta Ltd

 60/2, melita Street, Valletta VLT 1122, Malta

----------------------------------------------------------

Reg: C67634  VAT: MT22181829

 

Celier AVIATION Germany GmbH

 Flugplatz 1, Grefrath, D-47929, Germany

----------------------------------------------------------

Krefeld: HRB 13351 Ust-ID: DE275754477

 

Copyrights © 2014 2can & Celier Aviation